my-ip-is.com Kasutustingimused

minu ip on
Seda veebisaiti ("Sait") pakub Pk Holding BV (edaspidi "ettevõte") ning seda saab kasutada ainult informatiivsetel eesmärkidel. Kasutades Saiti või allalaadides materjale saidilt, nõustute järgima käesolevas teatises sätestatud tingimusi.

My-IP-is.com-i sisu kasutamine


Ükski selle veebisaidi sisu ei ole autoriõigusega kaitstud ettevõtte või teiste isikute ja üksustega, kes saidile teavet edastavad. Veebilehte kasutavatele kasutajatele antakse piiratud kasutusvõimalus litsentsi kasutada saidi ja selle sisu ainult isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks.

Saidi sisu automatiseeritud allalaadimine süsteemi IP-aadressi määramiseks ilma inimese sekkumiseta on lubatud. Kui kirjutate tarkvara, mis peab süsteemi IP-aadressi automaatselt määrama, kasutage sellist tüüpi tegevust lubavat veebisaiti.

Kasutajad võivad selle saidi sisu printida.

Välja arvatud käesolevate Tingimustega lubatud, ei tohi sisu reprodutseerida, müüa, edastada, muuta, levitada, edastada, avaldada ega kasutada mis tahes eesmärgil ilma PK Holding BV või teabe vastava omaniku kirjaliku loata.

Selle saidi ühendamine ja raamimine


Linkimine ja jagamine on lubatud.

Lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele


Sellel veebilehel on lingid teistele sõltumatute, kolmandate isikute hallatavatele saitidele. Kuigi ettevõte pakub neid linke teenusena selle saidi kasutajatele, ei kontrolli ettevõte neid seotud saite ja ei vastuta nendes saitides sisalduva sisu eest. Kui ei ole märgitud teisiti, ei kinnita, kinnitab ega muul viisil kinnitab ettevõte linkitud saidil oleva teabe või sisu täpsust. Neid saite, sealhulgas teavet, materjale, tooteid ja teenuseid, kasutatakse ainult kasutaja enda riskil.

Ebatäpsused ja vead


Selle saidi materjalid võivad sisaldada ebatäpsusi ja trükivigu. Ettevõte ei garanteeri materjalide täpsust või täielikkust ega veebisaidi kaudu kuvatavate või levitatavate nõuannete, arvamuste, avalduste või muu teabe usaldusväärsust. Te tunnistate, et igasugune selline arvamus, nõuanne, avaldus või teave sõltub teie enda riskist. Ettevõte jätab endale õiguse omal äranägemisel parandada mis tahes saidi mis tahes osa vigu või puudusi. Ettevõte võib igal ajal ilma ette teatamata teha Saidil, Saidi materjalidel ja Saidil kirjeldatud toodetes, programmides, teenustes või hindades (kui üldse) kirjeldatud muudatusi.

ilma garantiita


Sellel saidil ning saidil sisalduval informatsioonil ja materjalidel on "IS IS" ilma igasuguse otsese või kaudse esitamiseta või garantiita, sealhulgas, kuid mitte ainult, tagatised kaubeldavuse, rikkumise või mõne konkreetse eesmärgi jaoks.

PK Holding BV ei ole mingil juhul vastutav ühegi üksuse ees otseste, kaudsete, eriliste, tagajärgede või muude kahjude eest, mis on seotud veebilehe sisu, materjalide ja funktsioonide kasutamisega või kasutamiskõlbmatusega. mis tahes seotud veebisait, isegi kui Ettevõttele on selgesõnaliselt teatatud sellise kahju võimalusest.

Nende tingimuste muudatused


Neid kasutustingimusi uuendati viimati märtsis 28, 2018 ja asendage kõik varasemad kasutustingimused. Kasutustingimusi võib igal ajal muuta; kui selline muudatus tehakse, avaldatakse sellel saidil muudetud versioon. Muudatused jõustuvad nende postitamisel. Teie kohustus on aeg-ajalt läbi vaadata kasutustingimused, et olla teadlik sellistest muudatustest. Teie veebisaidi jätkuv kasutamine näitab teie nõusolekut selliste muudatustega.